PARTNEŘI:

Zděné ploty

V případě, že hledáme plot, který by měl být pevný a absolutně nepropustný, nebo dokonce plnit roli protihlukové zábrany, pravděpodobně bychom měli uvažovat o zděném oplocení. Pro něj je typická rozměrová, povrchová a barevná stálost, odolnost vůči vnějším vlivům, mnohaletá životnost a minimální požadavky na údržbu. Stinnou stránkou se pak však může zdát jistá izolovanost od okolního prostředí, obzvláště při výstavbě masivnějšího celku, kdy už působí zděný plot spíše jako opevnění.

Jak stavět zděný plot?

Pro stavbu zděných plotů se používají tvarovky v přírodním odstínu i v různém barevném provedení, lícové cihly, s nimiž se plot nemusí dále upravovat, nebo kombinace několika dalších materiálů jako přírodní nebo umělý kámen či plotové prefabrikáty s dřevěnou, skleněnou nebo kovovou výplní. Vždy záleží na našich představách a jejich proveditelnosti.

Při stavbě zídky z cihel je třeba vždy mít správně dimenzované betonové základy, které budou založeny v tzv. nezámrzné hloubce (50 až 70 cm). Kdyby tyto podmínky nebyly dodrženy, hrozila by tvorba trhlin v zídce a dokonce i její zřícení. Tyto základy jsou pak spojeny s plotovou konstrukcí ocelovou výztuží. Samotná podoba zídky je závislá na vícero faktorech, ale obyčejně je vzdálenost mezi sloupky 2 – 3 m a jejich výška kolem 2 m.

Lehčí konstrukci představuje zídka z betonových tvarovek, zatímco nejobtížnější je použití kamenů jako stavebního materiálu nejen kvůli jeho vysoké hmotnosti. I když je v blízkosti domu dostupný zdroj tohoto materiálu (např. blízký lom), jeho transport je vždy obtížný. Navíc se musí připočítat mnohonásobně vyšší spotřeba cementu do spojovacího betonu, hluboký výkop na obzvláště fortelné základy a celková náročnost stavby. Je také třeba upozornit, že ve svažitém terénu je vždy dobré obrátit se na odbornou firmu.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!